ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
***หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
***รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,12:59   อ่าน 62 ครั้ง