ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งหยุดเรียนในรูปแบบออนไซต์ (On Site)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชา คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (เอก ภาษาจีน)
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
ลิงก์รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน ปี2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 )
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง ตารางการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4,5 และ 6 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เวลาในการเข้ารับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แยกตามห้องเรียน)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการรายงานตัวนักเรียนโควตานักเรียน ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา นักเรียนโควตานักเรียน โครงการพิเศษ (โครงการฉลามขาว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตานักเรียน ม.๓ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา (ม.๓ เดิม) ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตานักเรียน โครงการพิเศษ (โครงการฉลามขาว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65